ซื้อบัตร

มาสนุกกันในวันหยุดยาวนี้

เพิ่ 390 มความสนุกกับเพื่อนอีก 1 คน!

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • - โปรโมชั่นสำหรับคนไทยและผู้พำนักในประเทศไทยเท่านั้น
  • - บัตรโปรโมชั่นนี้ต้องซื้อ 12 ชั่วโมงก่อนเข้าใช้บริการสวนน้ำ
  • - บัตรรายวันโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ถึง 30 กันยายน 2562
  • - บัตรโปรโมชั่นราคาเดียวกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่
  • - บัตรโปรโมชั่นที่ชำระในใบเสร็จเดียวกันต้องนำมาใช้งานพร้อมกันไม่สามารถแยกใช้ได้
  • - ไม่อนุญาติให้เอเย่นต์นำไปจำหน่ายต่อโดยเด็ดขาด
  • - บัตรที่ชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนสินค้าได้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นๆได้ ไม่สามารถใช้กับวันที่มีงานอีเวนท์พิเศษ หรือ คอนเสิร์ตได้
  • - ไม่สามารถใช้บัตรปลอม หรือ บัตรที่ชำรุดเข้าได้
  • - ทางผู้ขายไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้บริการ และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • - บัตรโปรโมชั่นนี้สามารถซื้อได้จากเว็บไซต์ของสวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์คอเมโซนเท่านั้น